สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กย.61 อ.เมือง

Post Reply
g2
Posts: 63
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ กย.61 อ.เมือง

Post by g2 » Tue Sep 18, 2018 5:35 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน กย.61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 25 กันยายน 2561

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
2.เมือง กย.61.mdb
(1.57 MiB) Downloaded 770 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests