ส่งเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

Post Reply
g7
Posts: 23
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:09 am

ส่งเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546

Post by g7 » Fri Sep 14, 2018 2:19 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อนุบาลตลาดแค ตำบลโคกกรวด และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุมข้าว
. สพป.นม.1 ขอแจ้งการส่งเอกสารรายงานผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 รายละเอียดดังแนบ

นายชัยวุฒิ สินธุวงศานนท์ กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1

หมายเหตุ ให้มารับหนังสือรายงานผลการประเมินพัฒนาการได้ที่ ชั้น 3 กลุ่มนิเทศฯ สพป.นมง1

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests