แจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

Post Reply
g7
Posts: 23
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:09 am

แจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ

Post by g7 » Tue Aug 07, 2018 9:02 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสุจริต 32 โรงเรียน
สพป.นครราชสีมา เขต 1 ขอแจ้งจัดสรรงบประมาณการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โครงการโรงเรียนสุจริต รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นางฑิมพิกา ญาธิป กลุ่มนิเทศฯ สพป.นม.1
Attachments
18781.pdf
(244.25 KiB) Downloaded 196 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests