ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
Post Reply
ross29
Posts: 4
Joined: Wed Mar 29, 2017 1:34 pm

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู

Post by ross29 » Tue Aug 07, 2018 8:34 am

ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู ดังแนบ
Attachments
3316.pdf
(140.77 KiB) Downloaded 37 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest