โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ปีการศึกษา 2561

Post Reply
g7
Posts: 23
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:09 am

โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ปีการศึกษา 2561

Post by g7 » Fri Aug 03, 2018 10:26 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 1

สพป.นม.1 ขอแจ้งโครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 8 ปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

นางฑิมพิกา ญาธิป กลุ่มนิเทศฯ สพป.นมง1
Attachments
ครูดี.pdf
(4.79 MiB) Downloaded 605 times
1866.pdf
(118.47 KiB) Downloaded 263 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests