สลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน มิย.61 อำเภอโนนสูง

Post Reply
g2
Posts: 60
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน มิย.61 อำเภอโนนสูง

Post by g2 » Wed Jun 20, 2018 7:58 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน มิย.61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 26 มิถุนายน 2561

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
3.โนนสูง มิย.61.mdb
(852 KiB) Downloaded 497 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest