สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พค.61 อ.โนนสูง

Post Reply
g2
Posts: 63
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พค.61 อ.โนนสูง

Post by g2 » Mon May 21, 2018 11:14 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน พค.61 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
สำหรับเดือน พค.61 เบิกเงินเดือนในอัตราใหม่และตกเบิกเดือน เมย.61ค่ะ และขอให้ตรวจสอบอัตราเงินเดือนใหม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือไม่
เงินเดือนออก 25 พค.61 ค่ะ

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
3.โนนสูง พค.61.mdb
(852 KiB) Downloaded 526 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests