โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

Post Reply
m100
Posts: 29
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

Post by m100 » Mon Dec 03, 2018 2:08 pm

โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)
ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
Attachments
เอกสารประกวดราคาโรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์).pdf
(233.17 KiB) Downloaded 9 times
ประกาศเชิญชวนโรงเรียนบ้านบิง(สุปรชาจูงกลางนุสสรณ์).pdf
(258.93 KiB) Downloaded 11 times
ปร6.pdf
(47.15 KiB) Downloaded 10 times
ปร5(ก).pdf
(59.81 KiB) Downloaded 12 times
ปร4(ก).pdf
(57.65 KiB) Downloaded 12 times
facter.pdf
(69.9 KiB) Downloaded 9 times
ExportServlet2.pdf
(86.17 KiB) Downloaded 12 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest