โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

Post Reply
m100
Posts: 29
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

Post by m100 » Mon Dec 03, 2018 2:08 pm

โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)
ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
Attachments
เอกสารประกวดราคาโรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์).pdf
(233.17 KiB) Downloaded 19 times
ประกาศเชิญชวนโรงเรียนบ้านบิง(สุปรชาจูงกลางนุสสรณ์).pdf
(258.93 KiB) Downloaded 25 times
ปร6.pdf
(47.15 KiB) Downloaded 20 times
ปร5(ก).pdf
(59.81 KiB) Downloaded 25 times
ปร4(ก).pdf
(57.65 KiB) Downloaded 24 times
facter.pdf
(69.9 KiB) Downloaded 22 times
ExportServlet2.pdf
(86.17 KiB) Downloaded 23 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest