โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที ประกาศประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

Post Reply
m100
Posts: 29
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที ประกาศประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

Post by m100 » Tue Nov 27, 2018 1:47 pm

โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี)
ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
Attachments
ประกาศโรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที.pdf
(209.96 KiB) Downloaded 34 times
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
(289.41 KiB) Downloaded 30 times
BG01.pdf
(401.65 KiB) Downloaded 29 times
PR4p1-5.pdf
(965.08 KiB) Downloaded 32 times
PR5.pdf
(528.26 KiB) Downloaded 26 times
PR6.pdf
(536.2 KiB) Downloaded 26 times
แบบเปล่า-ปร4-5-6.xls
(162 KiB) Downloaded 28 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest