Page 1 of 1

โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน สปช.102/26

Posted: Thu Nov 15, 2018 11:54 am
by m100
โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้้้างอาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน สปช.๑๐๒/๒๖