โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน สปช.102/26

Post Reply
m100
Posts: 26
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน สปช.102/26

Post by m100 » Thu Nov 15, 2018 11:54 am

โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้้้างอาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน สปช.๑๐๒/๒๖
Attachments
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันขึ้นเวปเขต.pdf
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)
(159.16 KiB) Downloaded 17 times
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันขึ้นเวปเขต.pdf
เอกสารประกวดราคาจ้่าง
(125.17 KiB) Downloaded 12 times
แบบปร.6ขึ้นเวป.pdf
ปร.6
(93.34 KiB) Downloaded 11 times
แบบปร.5กและขึ้นเวป.pdf
ปร.5กและข
(154.92 KiB) Downloaded 12 times
แบบปร.4ขหน้า1ถึง2ขึ้นเวป.pdf
ปร.4ข
(116.22 KiB) Downloaded 8 times
แบบปร.4กหน้า1ถึง11ขึ้นเวปใหม่.pdf
ปร.4ก
(279.27 KiB) Downloaded 9 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest