โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน สปช.102/26

Post Reply
m100
Posts: 21
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน สปช.102/26

Post by m100 » Thu Nov 15, 2018 11:54 am

โรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้้้างอาคารเรียนชั้นเดียว ๓ ห้องเรียน สปช.๑๐๒/๒๖
Attachments
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันขึ้นเวปเขต.pdf
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวัน(จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์)
(159.16 KiB) Downloaded 53 times
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโรงเรียนบ้านโป่งแมลงวันขึ้นเวปเขต.pdf
เอกสารประกวดราคาจ้่าง
(125.17 KiB) Downloaded 47 times
แบบปร.6ขึ้นเวป.pdf
ปร.6
(93.34 KiB) Downloaded 51 times
แบบปร.5กและขึ้นเวป.pdf
ปร.5กและข
(154.92 KiB) Downloaded 47 times
แบบปร.4ขหน้า1ถึง2ขึ้นเวป.pdf
ปร.4ข
(116.22 KiB) Downloaded 48 times
แบบปร.4กหน้า1ถึง11ขึ้นเวปใหม่.pdf
ปร.4ก
(279.27 KiB) Downloaded 47 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest