โรงเรียนบ้านหลักร้อย ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

Post Reply
m100
Posts: 29
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านหลักร้อย ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

Post by m100 » Thu Nov 08, 2018 4:26 pm

โรงเรียนบ้านหลักร้อย ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
Attachments
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
(442.32 KiB) Downloaded 91 times
ประกาศโรงเรียนบ้านหลักร้อย.pdf
(349.92 KiB) Downloaded 81 times
ปร.6-1.pdf
(65.33 KiB) Downloaded 60 times
ปร.5-1.pdf
(79.81 KiB) Downloaded 40 times
ปร.4-1.pdf
(132.52 KiB) Downloaded 50 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests