โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

Post Reply
m100
Posts: 21
Joined: Thu Nov 08, 2018 4:02 pm

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

Post by m100 » Fri Jan 04, 2019 4:09 pm

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
Attachments
ประกาศผู้ชนะ.pdf
(505.73 KiB) Downloaded 78 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests