วิเคราะห์ผลสอบ O-NET ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2560

Post Reply
c761
Posts: 24
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

วิเคราะห์ผลสอบ O-NET ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2560

Post by c761 » Tue Mar 27, 2018 2:35 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษาได้วิเคราะห์ผลสอบ O-NET ชั้น ม. 3 ปีการศึกษา 2560 โดยสรุปพอเป็นข้อมูลสารสนเทศ เรียบร้อยแล้วดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ รายละเอียดและเอกสารรายงานจะสรุปอีกครั้ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(ศน.นิตยา กนิษฐ์ 089 8444416)
Attachments
วิเคราะห์ผลสอบ ม.3(25 มี.ค.2561).xls
(227.5 KiB) Downloaded 259 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest