ซักซ้อมความเข้าใจในการสอบปลายปีของผู้เรียน

Post Reply
c761
Posts: 24
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

ซักซ้อมความเข้าใจในการสอบปลายปีของผู้เรียน

Post by c761 » Tue Feb 26, 2019 9:44 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ให้สำรวจข้อมูลขอใช้ข้อสอบปลายปี ซึ่งขณะนี้ได้จัดสรรงบประมาณและส่งข้อสอบมาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ให้สำเนาข้อสอบให้โรงเรียนดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
Attachments
ซักซ้อมความเข้าใจ.pdf
(189.42 KiB) Downloaded 145 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest