โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Post Reply
c761
Posts: 24
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Post by c761 » Fri Feb 15, 2019 4:21 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ขอส่งโครงสร้างข้อสอบปลายปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกข้อสอบปลายปีของโรงเรียน ดาวโหลด
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 0C1RxzIvaK
จึงเรียนเพื่อทราบและดำเนินการ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest