การใช้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561

Post Reply
c761
Posts: 24
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การใช้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561

Post by c761 » Fri Feb 15, 2019 4:12 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลโรงเรียนและการดำเนินงานใช้ข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ส่งข้อมูลและให้โรงเรียนดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งดังแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ ๐๘๙ ๘๔๔๔๔๑๖
Attachments
รายชื่อโรงเรียนแบบสำรวจ.pdf
(360.39 KiB) Downloaded 153 times
การใช้ข้อสอบปลายปี.pdf
(83.71 KiB) Downloaded 227 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest