บัญชีลงเวลา,เอกสารการเงิน O-NETของโรงเรียนและสนามสอบ

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

บัญชีลงเวลา,เอกสารการเงิน O-NETของโรงเรียนและสนามสอบ

Post by c761 » Tue Jan 29, 2019 7:58 pm

เรียน หัวหน้าสนามสอบและผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ส่งเอกสารเพื่อประกอบการเบิกค่าตอบแทนและบัญชีลงเวลาของสนามสอบและโรงเรียนที่พานักเรีนไปสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ดาวโหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ ๐๘ ๙๘๔๔ ๔๔๑๖
Attachments
โรงเรียนในสนามสอบ O-NET 61.xls
(48 KiB) Downloaded 355 times
O-NET สนามสอบ2561.doc
(393.5 KiB) Downloaded 346 times
O-NET โรงเรียน2561.doc
(584.5 KiB) Downloaded 488 times
_ใบสำคัญค่าตอบแทนกรรมการสนามสอบ.doc
(58 KiB) Downloaded 427 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest