คำสั่งตรวจเยี่ยมสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

คำสั่งตรวจเยี่ยมสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบที่ปรับแก้ไขเพิ่มเติม

Post by c761 » Mon Jan 21, 2019 1:50 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ได้ปรับแก้ไขรายชื่อคณะกรรมการ ๕ ราย และขอเชิญประชุมในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดดังส่งคำสั่งแต่งตั้งฯ ดังไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(ศน.นิตยา กนิษฐ์ ๐๙๘ ๘๔๔๔๔๑๖)
Attachments
คำสั่งและเชิญตัวแทนศูนย์สอบประชุม.pdf
(494.86 KiB) Downloaded 149 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest