การแก้ไขรายชื่อกรรมการตามแนบท้ายคำสั่งกรรมการ O-NET

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การแก้ไขรายชื่อกรรมการตามแนบท้ายคำสั่งกรรมการ O-NET

Post by c761 » Mon Jan 21, 2019 10:07 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
ตามที่ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ซึ่งจะสอบในวันที่ ๒-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ หากสนามสอบใดส่งงรายชื่อกรรมการมายังไม่ถูกต้องหรือขอแก้ไขด้วยเหตุจำเป็นใดก็ตาม ให้เข้าไปแก้ได้ตามลิงค์ต่อไปนี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เข้าไปกรอกที่https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ศึกษาปีที่ ๓ เข้าไปกรอกที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(ศน.นิตยา กนิษฐ์ 089 8444416)

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest