คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการO-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑และขอเชิญประชุม

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการO-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑และขอเชิญประชุม

Post by c761 » Fri Jan 18, 2019 1:37 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเชิญประชุมและคำสั่งแต่งตั้งฯ จำนวน ๑ ชุด
ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และขอเชิญหัวหน้าสนามสอบ เลขาสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบประชุมในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยหัวหน้าสนามสอบและเลขาสนามสอบประชุมเวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ตัวแทนศูนย์สอบประชุมเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ รายละเอียดดาวโหลดเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
โทร ๐๔๔ ๒๒๐๙๔๐
(ศน.นิตยา กนิษฐ์ ๐๙๘ ๘๔๔๔๔๑๖)
Attachments
เชิญตัวแทนศูนย์สอบประชุม.pdf
(504.43 KiB) Downloaded 204 times
แนบท้ายคำสั่งO-NET ม.3_61.xlsx
(94.65 KiB) Downloaded 266 times
แนบท้ายคำสั่งO-NET ป.6_61.xlsx
(60.63 KiB) Downloaded 446 times
คำสั่งO-NETม.3_2561.pdf
(233.2 KiB) Downloaded 177 times
คำสั่งO-NETป.6_2561.pdf
(230.49 KiB) Downloaded 438 times
เชิญหน.เลขาสนามสอบประชุม.pdf
(84.99 KiB) Downloaded 253 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest