แนวทางยกระดับ O-NET

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

แนวทางยกระดับ O-NET

Post by c761 » Fri Jan 11, 2019 9:59 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑
สทศ.มีนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบยั่งยืน จึงได้จัดทำเอกสารโดยใช้ QR CODE เพื่อเข้าถึงเอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(ศน.นิตยา กนิษฐ์ 089 8444416)
Attachments
การนำผลO-NETไปใช้.pdf
(132.23 KiB) Downloaded 222 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests