การเตรียมสอบO-NET ปีการศึกษา 2561

Post Reply
c761
Posts: 24
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การเตรียมสอบO-NET ปีการศึกษา 2561

Post by c761 » Fri Jan 04, 2019 11:18 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต 1
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์และเตรียมความพร้อมการจัดสอบ O-NET
รายละเอียดดังแนบ สำหรับครูผู้สอนที่ต้องการข้อสอบPre O-NET และข้อสอบอื่นๆมาฝึกนักเรียนเพื่อยกระดับO-NET สามารถดาวน์โหลด ข้อสอบ Pre O- NET ปี 2559 -2560

https://obecmail-my.sharepoint.com/:f:/ ... g?e=FcfjXt

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
ศน.นิตยา กนิษฐ์ 0898444416
Attachments
แจ้งเพิ่ม-ลด.pdf
(62.76 KiB) Downloaded 234 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest