ขอรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

ขอรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

Post by c761 » Thu Dec 20, 2018 2:26 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นสนามสอบทุกสนามในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา เขต 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดข้อมูลสนามสอบ ชั้น ป.6 และชั้น ม.3
ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต 1 ส่งรายละเอียดการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 และขอความร่วมมือสนามสอบกรอกรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบทั้งหมด โดยเงื่อนไขกรรมการกลาง และกรรมการคุมสอบตามแบบฟอร์ม ต้องเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือพนักงานประจำตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป โดยชั้นประถมศึกษาปีที่๖ เข้าไปกรอกที่https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing ข้อมูลรายชื่อกรรมการดำเนินการสอบสนามสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าไปกรอกที่ https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
(ศน.นิตยา กนิษฐ์ 089 8444416)
Attachments
ขอกรรมการคุมสอบO-NET.pdf
(537.22 KiB) Downloaded 129 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest