ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

ผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560

Post by c761 » Mon Aug 20, 2018 11:35 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้สรุปผลการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป
ดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
Attachments
วิเคราะห์ผลสอบ NT ป.3_2560.xlsx
(245.62 KiB) Downloaded 255 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest