การส่งข้อมูลนักเรียนในระบบ O-NET

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

การส่งข้อมูลนักเรียนในระบบ O-NET

Post by c761 » Thu Aug 16, 2018 11:00 am

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัดในศูนย์สอบนครราชสีมา เขต 1
ศูนย์สอบนครราชสีมา เขต 1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดสูนย์สอบรีบดำเนินการส่งข้อมูลนักเรียนก่อนที่ระบบจะปิดภายในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ รายละเอียด ดาวโหลดไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 1 (ศน.นิตยา กนิษฐ์ 089 8444416)
Attachments
1966.pdf
(399.21 KiB) Downloaded 88 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest