แบบวิเคราะห์ผลสอบ NT, O-NET 2560

Post Reply
c761
Posts: 19
Joined: Tue Mar 27, 2018 8:44 am

แบบวิเคราะห์ผลสอบ NT, O-NET 2560

Post by c761 » Tue May 22, 2018 11:21 am

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด

ตามที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ได้แจ้งโรงเรียนตามหนังสือที่ ศธ 04063/ว775 .ในการวิเคราะห์ผลสอบ NT, O-NET จึงได้แนบไฟล์เพื่อดาวโหลดไฟล์วิเคราะห์ผลการสอบดังกล่าวมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา
Attachments
2. แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ของร.ร..doc
(181.5 KiB) Downloaded 1301 times
1. แบบวิเคราะห์ O-NET ของครูผู้สอน.doc
(133.5 KiB) Downloaded 1526 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests