สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พค.62 อ.โนนสูงแก้ไข

Post Reply
g2
Posts: 76
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

สลิปเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ พค.62 อ.โนนสูงแก้ไข

Post by g2 » Thu May 23, 2019 4:59 pm

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง
สพป.นม. เขต 1 ได้จัดทำสลิปเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด ประจำเดือน พค.62 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ดาวน์โหลดรายงานรับ-จ่ายเงินเดือน และสลิปเงินเดือน เก็บไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบต่อไป
เงินเดือนออกวันที่ 28 พค. 2562 (สำหรับเดือน พค.62 เบิกเงินเดือนข้าราชการครูอัตราเดิม เนื่องจากรอกรมบัญชีกลางปรับระบบการเลื่อนขั้นเงินเดือนจากการเลื่อนแบบเป็นขั้น ปรับเป็นแบบเปอร์เซ็ฯ ส่วนค่าจ้างอัตราใหม่ และ ในเดือนนี้จะมีโอนเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ตให้กับ รร.ที่ส่งหลักฐานเบิกก่อนวันที่ 22 พค. 62 )

สินีนาถ คำแก้ว 087-2594441
Attachments
3.โนนสูง พค.62.mdb
(2.1 MiB) Downloaded 282 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest