"รับฟังคำวิจารณ์การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563

บริการถามตอบข้อมูลบุุคคลทั่วไป และเปิดเผยข้อมูลแบบสาธารณะ ข้อใช้บริการ ถาม-ตอบ แสดงตัวตน ด้วยการแจ้งอีเมล์หรือ โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
Post Reply
g2
Posts: 102
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

"รับฟังคำวิจารณ์การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563

Post by g2 » Fri Mar 20, 2020 2:58 pm

"รับฟังคำวิจารณ์การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปี 2563 ระยะเวลา 4 เดือน (เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 2563) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
Attachments
1.ราคากลาง.pdf
(387.62 KiB) Downloaded 7 times
2.ขอบเขตงาน.pdf
(2.82 MiB) Downloaded 5 times
3.ประกาศ+เอกสารประกวดราคา.pdf
(6.28 MiB) Downloaded 8 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest