ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
Post Reply
g2
Posts: 60
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:06 am

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562

Post by g2 » Tue Jun 11, 2019 11:50 am

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
ขอเผยแพร่งบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
มาเพ่ื่อทราบ 044 - 220935
Attachments
img349.pdf
งบทดลอง พฤษภาคม 2562
(199.93 KiB) Downloaded 4 times
img348.pdf
หนังสือนำส่ง
(49.54 KiB) Downloaded 2 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest