ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดคลิปเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.นครราชสีมา เขต 1
Post Reply
g6
Posts: 23
Joined: Tue Mar 20, 2018 7:08 am

ขอประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดคลิปเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ

Post by g6 » Tue Nov 06, 2018 2:37 pm

เรียน ผอ.โรงเรียนในสังกัด
ด้วยศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เชิญชวนให้โรงเรียนและผู้ที่มีความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปเพลงประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ โดยบันทึกลงในแผ่น CD หรือ DVD ส่งไปยังกลุ่มทันตสารธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้่
Attachments
ประกวด.pdf
(982.66 KiB) Downloaded 14 times

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest