Search found 21 matches

by m100
Fri Jan 04, 2019 4:09 pm
Forum: เว็บบอร์ดประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2562
Topic: โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
Replies: 0
Views: 364

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
by m100
Tue Dec 18, 2018 3:13 pm
Forum: เว็บบอร์ดประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2562
Topic: โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)
Replies: 0
Views: 323

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)

โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรร)
ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
by m100
Mon Dec 03, 2018 2:08 pm
Forum: เว็บบอร์ดประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2562
Topic: โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
Replies: 0
Views: 321

โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) ประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์)
ต.บิง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดดังนี้
by m100
Thu Nov 29, 2018 1:08 pm
Forum: เว็บบอร์ดประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2562
Topic: โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Replies: 0
Views: 334

โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารเอนกประสงค์ สปช.202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
by m100
Tue Nov 27, 2018 1:47 pm
Forum: เว็บบอร์ดประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 2562
Topic: โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที ประกาศประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
Replies: 0
Views: 358

โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที ประกาศประกาศปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ณ โรงเรียนบ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) ต.ดอนชมพู อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ...