Search found 70 matches

by g9
Fri Jul 12, 2019 4:47 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA&ChiPA Game
Replies: 0
Views: 78

ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA&ChiPA Game

สพฐ. ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับรางวัลโครงการ ChOPA&ChiPA Game รายละเอียดดังแนบ
by g9
Wed Jul 10, 2019 9:03 am
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์ "โครงการพี่นำน้องรักษ์นำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562"
Replies: 0
Views: 62

ประชาสัมพันธ์ "โครงการพี่นำน้องรักษ์นำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562"

เทศบาลนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ "โครงการพี่นำน้องรักษ์นำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2562" รายละเอียดดังแนบ
by g9
Fri Jun 21, 2019 9:08 am
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูแบบครบวงจร
Replies: 0
Views: 82

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูแบบครบวงจร

ด้วยหน่วยพัฒนา (นิติบุคคล) จังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาครูแบบครบวงจร รายละเอียดดังแนบ
by g9
Fri Jun 21, 2019 9:05 am
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์การจัดงาน วิ่ง-ปั่นสู้...เพื่อกู้ภัย
Replies: 0
Views: 60

ประชาสัมพันธ์การจัดงาน วิ่ง-ปั่นสู้...เพื่อกู้ภัย

ด้วยมูลนิะิพุทธธรรม 31 นครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การจัดงาน วิ่ง-ปั่นสู้...เพื่อกู้ภัย รายละเอียดดังแนบ
by g9
Mon Jun 17, 2019 3:08 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
Replies: 0
Views: 106

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 รายละเอียดดังแนบ
by g9
Fri Jun 14, 2019 2:05 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเก็ตบอล
Replies: 0
Views: 73

ประชาสัมพันธ์โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเก็ตบอล

ประชาสัมพันธ์โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเก็ตบอล รายละเอียดดังแนบ
by g9
Fri Jun 14, 2019 1:49 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
Replies: 0
Views: 75

ประชาสัมพันธ์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 รายละเอียดดังแนบ
by g9
Fri Jun 14, 2019 1:37 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์งานบุญพุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล
Replies: 0
Views: 83

ประชาสัมพันธ์งานบุญพุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล

ด้วยศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ประชาสัมพันธ์งานบุญพุทธประเพณี เข้าพรรษามหามงคล รายละเอียดดังแนบ
by g9
Sat Jun 08, 2019 10:16 am
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3
Replies: 0
Views: 88

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3

ด้วย สพฐ. ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรม รางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปีที่ 3 รายละเอียดดังแนบ
by g9
Fri Jun 07, 2019 10:30 am
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่43
Replies: 0
Views: 98

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่43

ประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการเพื่อเตรียมงานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่43 รายละเอียดดังแนบ