Search found 50 matches

by g9
Fri Feb 15, 2019 10:05 am
Forum: เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์การอบรม
Replies: 0
Views: 5

ประชาสัมพันธ์การอบรม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรม รายละเอียดดังแนบ
by g9
Thu Jan 31, 2019 1:50 pm
Forum: เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่6
Replies: 0
Views: 26

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่6

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่6 "Innovative Research and Education beyond the Future" รายละเอียดดังแนบ
by g9
Tue Jan 22, 2019 8:49 am
Forum: เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 38ค(2)
Replies: 0
Views: 745

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 38ค(2)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ 38ค(2) ในตำแน่งที่ว่าง ในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต1
S__4726815.jpg
(100.07 KiB) Downloaded 582 times
S__4726812.jpg
(220.47 KiB) Downloaded 247 times
S__4726813.jpg
(198.83 KiB) Downloaded 251 times
S__4726814.jpg
(78.27 KiB) Downloaded 361 times
S__4726811.jpg
(245.8 KiB) Downloaded 374 times
by g9
Mon Jan 21, 2019 2:05 pm
Forum: เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1
Replies: 0
Views: 32

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1

ด้วย มทส. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังแนบ
by g9
Tue Jan 15, 2019 2:37 pm
Forum: เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาจิต
Replies: 0
Views: 28

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาจิต

ด้วยศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาจิต รายละเอียดดังแนบ
by g9
Tue Jan 08, 2019 11:54 am
Forum: เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาอธิการบดี
Replies: 0
Views: 34

ประชาสัมพันธ์การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาอธิการบดี

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาอธิการบดี รายละเอียดดังแนบ
by g9
Mon Jan 07, 2019 3:02 pm
Forum: เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
Replies: 0
Views: 48

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) รายละเอียดดังแนบ
by g9
Mon Jan 07, 2019 2:56 pm
Forum: เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์งานเกษตรสุรนารี 62 และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
Replies: 0
Views: 48

ประชาสัมพันธ์งานเกษตรสุรนารี 62 และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประชาสัมพันธ์งานเกษตรสุรนารี 62 และงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 รายละเอียดดังแนบ
by g9
Mon Jan 07, 2019 2:53 pm
Forum: เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์
Topic: ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมวิชาชีพ
Replies: 0
Views: 40

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมวิชาชีพ

ด้วยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ภาคใต้ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดอบรมวิชาชีพ รายละเอียดดังแนบ