Search found 43 matches

by g5
Tue Aug 06, 2019 11:16 am
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
Replies: 0
Views: 244

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

สพป.นคราราชสีมา เขต 1 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่โรงเรียนสุขานารี 1 ตำแหน่ง
by g5
Mon Aug 05, 2019 12:55 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์ ปี 2562
Replies: 0
Views: 243

ประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์ ปี 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาประกาศรับสมัครศึกษานิเทศก์ ปี 2562
by g5
Mon Jul 01, 2019 2:16 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
Replies: 0
Views: 325

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
รายละเอียดตามประกาศที่แนบ
by g5
Thu Jun 27, 2019 9:10 am
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: แก้ัไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
Replies: 0
Views: 352

แก้ัไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ขอแก้ัไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ในการสอบคัดเลือก ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง แก้ไขเวลาดำเนินการสอบ จากเดิม เวลา 10.00 – 12.00 น. แก้ไขเป็น เวลา 11.00 – 12.00 น. รายละเอียดต...
by g5
Tue Jun 18, 2019 4:06 pm
Forum: ข่าวประชาสัมพันธ์
Topic: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเวรยาม
Replies: 0
Views: 246

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเวรยาม

สพป.นครราชสีมา เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเวรยาม