ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต1

เข้าสูเว็บไซต์ New DLTV  www.dltv.ac.th


ประชุมขับเคลื่อน New DLTV

คลิปข่าว การประชุมขับเคลื่อน New DLTV

1. PLC  แนวทางของโรงเรียนขนาดเล็ก
2. PLC  แนวทางของโรงเรียนขนาดเล็ก
3.PLC แนวทางการขับเคลื่อน New DLTV โรงเรียนขนาดกลาง
4 การเตรียมความพร้อม ความรู้ในการติดตั้ง จานดาวเทียม
 

การทำความเข้าใจและการเตรียมความพร้อม
ขับเคลื่อน New DLTV  ของโรงเรียนทั้ง 16 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาจอหอพนมวันท์
(กำลังดำเนินการ)

2.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด่านจันอัดเมืองปราสาท

3.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโตนดใหม่

4.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว

5.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบิงชมพู

 

6.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรพาสรรค์
(กำลังดำเนินการ)

7.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปรางค์ทอง
 

8.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร

9.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร
 

10.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม
(กำลังดำเนินการ)

11.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง ก.ท.ม.
 

12.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ
 

13.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองสุรนารายณ์

14.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสีมา
(กำลังดำเนินการ)

15.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาสุรนารี

16.ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุบาลมุขมนตรี
(กำลังดำเนินการ)

สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ  
สพป.นครราชสีมา เขต 1 สนับสนุนให้ครูทุกโรงเรียนจัดทำ เผยแพร่ผลงานการสอน ในรูปแบบสารคดี "ครูดีศรี สพฐ"


 สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "ครูยุค 4.0"


สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ  ตอน "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน"


สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "อ่านเขียนเรียนรู้สู่เด็กไทย"


 สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "เทคโนโลยีสร้างสรรค์"


สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "เล่นตามรอยพระยุคลบาท"


สารคดีชุด ครูดีศรี สพฐ ตอน "สานฝันห้องสมุดดีเด่น สู่ยอดนักอ่านระดับประเทศ