รับมอบสื่อการสอนแอนิเมชันวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันอังคารที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงาน ฯ   รับมอบสื่อการสอนแอนิเมชันวิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการมองเห็นภาพ

 

เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

วันศุกร์ที่    ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานฯ   เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน

วันพฤหัสบดีที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน  เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน

วันพฤหัสบดีที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน  เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันพุธที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑)     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑