ยอดครูผู้มีอุดมการณ์ โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู

วันพฤหัสบดีที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือสายงานบริหารสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัล “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์” โครงการ “ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ ๑๒  โดยมี  ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมฯ   ณ  ห้องราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินทุนหมุนเวียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเงินทุนหมุนเวียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณรองรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณรองรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”    ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

วันเสาร์ที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๗.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)  และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา