ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน และให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพลสงคราม บ้านเปราะหอมพัฒนา และบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.

วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน  และให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพลสงคราม บ้านเปราะหอมพัฒนา และบ้านหญ้าคา ว.ท.อสพป.นครราชสีมา เขต

 

พิธีสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม

วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีสวนสนาม  และทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม    จำนวน  ๑๒  โรงเรียน  (๔๕๐  คน)    ณ  โรงเรียนบ้านพลจลก     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

อบรมวงเมโลเดียน สร้างเสริมสุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาพ (สำหรับครู)

วันเสาร์ที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวงเมโลเดียน  สร้างเสริมสุขภาวะและสร้างเสริมสุขภาพ (สำหรับครู)  จัดอบรมระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑   ณ  ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล  ๒๑  โคราช

 

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๙.๐๐  น.  ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง)  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑  จังหวัดนครราชสีมา   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย  และเป็นการถวายความจงรักภักดี  แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ให้ลูกเสือเห็นความสำคัญของกิจกรรมลูกเสือไทย 

ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการอาหารกลางวัน และเยี่ยมให้กำลังใจ

วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โครงการอาหารกลางวัน  และเยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู  ณ  โรงเรียนบ้านหนองแจงและโรงเรียนบ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑