สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ และคณะ ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๓  เมษายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ   นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราสีมา  เขต ๑  ร่วมให้การต้อนรับ นายพรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย  ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๑ และคณะ  ศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว ๒๑/๒๕๖๐)

วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่  (ว ๒๑/๒๕๖๐)  โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและตัวแทนครู  เข้าร่วมประชุม จำนวน  ๒๘๖  คน     ณ  โรงแรมสตาร์เวลล์  บาหลี  รีสอร์ท  จังหวัดนครราชสีมา 

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา

วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับ  นายกฤตพล  ชุติกุลกีรติ  เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา   ณ  ห้องประชุมราชสีมาจารย์  สำนักงานศึกษาธิการภาค  ๑๔

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน

วันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วยบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี  ๒๕๖๑  หอประชุมเปรมติณสูลานนท์   จังหวัดนครราชสีมา