Older Posts

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันเสาร์ที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นางปาณิสรา   สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรซ่อมบำรุง อุปกรณ์ ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม    ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต  เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ ๒๑  ณ  โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์  และเยี่ยมให้กำลังใจครูผู้เข้ารับการอบรม  ณ  โรงแรมซิตี้พาร์ค นครราชสีมา  ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สพป.นครราชสีมา เขต ๑  “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  กิจกรรมประกอบด้วย  การปลูกต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๑๐ (ต้นรวงผึ้ง)  และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ    ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์

วันพุธที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายของ  สพฐ.  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ผ่านการประชุมทางไกล (Teleconference)   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา   เขต ๑

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑