ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรหน่วยงานการศึกษา  เพื่อรับรางวัล "คนดีศรีย่าโม" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการควบคุมภายใน  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    ร่วมประชุมทางไกล VIDEO CONFERENCE  เพื่อรับมอบนโยบายการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน 
ครั้ง
ที่ ๔๗/๒๕๖๑  โดยมีตำรวจภูธรภาค ๓  ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครูและนักเรียน  ณ  โรงเรียน
บ้านศรีสุข  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่  ๙๓   โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)  และ โรงเรียนบ้านขนายดี   อำเภอโนนสูง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันศุกร์ที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  "จนท.ธุรการ  ลดภาระงานครู  เพิ่มคุณภาพผู้เรียน" 
จำนวน  ๑๔๓  โรงเรียน   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน  ที่เข้าร่วม  “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑"    ณ  จังหวัดบุรีรัมย์

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th