ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  แจ้งข้อราชการ  และกิจกรรม PLC “องค์กรแห่งความสุข”   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันอาทิตย์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑   ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ณ  สนามสอบโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) และตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูลสพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  คณะผู้บริหารการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    ณ  สนามสอบโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑

วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดอนหวาย บ้านใหม่ บ้านพลจลก  อนุบาลตลาดแค  บ้านดอนชมพู  ตำบลบ้านโพธิ์ และบ้านจอหอ 

วันศุกร์ที่ ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๒    นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา   เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมกิจกรรมรณรงค์การจัดการขยะ  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการตามมาตรกรลดใช้พลาสติก  โฟม  และบริหารจัดการขยะในสำนักงานฯ  เช่น  ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก    ใช้กระดาษ Reused   แยกประเภทขยะ ก่อนทิ้งและทิ้งให้ถูกประเภท  เป็นต้น

 

วันพุธที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๗.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุม พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

วันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับมัธยมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    สำหรับกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ  โดยกำหนดการสอบพร้อมกันทั่วประเทศในระหว่างวันที่   ๒-๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

 

วันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   สำหรับหัวหน้าสนามสอบและเลขานุการสนามสอบ  โดยมีสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒๖  สนามสอบ   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จำนวน  ๑๕  สนามสอบ

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th