ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ

วันอังคารที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑    เวลา  ๑๓.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีปล่อย “คาราวานประสานงาน ประสานใจ ไปโรงเรียน” และร่วมคิดร่วมสร้าง “องค์กรแห่งความสุข”     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

พบครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ

วันอังคารที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๑      นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    “พบครูศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมืองทักษิณ”  
ณ  ห้องศูนย์เรียนรวม   โรงเรียนเสนานุเคราะห์   
สพป.นครราชสีมา เขต ๑

“พบเพื่อนครู” ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง ก.ท.ม.

วันจันทร์ที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    “พบเพื่อนครู”  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเมือง  ก.ท.ม.  ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดสระแก้ว  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน

สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตามหลักศาสตร์พระราชาสู่คุณภาพอย่างยั่งยืน   ระหว่างวันที่  ๑๒-๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต เป็นประธานพิธีเปิด  และเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมฯ   ณ  อาคารอเนกประสงค์   โรงเรียนวัดสระแก้ว  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA ๒๐๑๘

วันศุกร์ที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.    นายพิสิษฐ์  ดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านการสอบด้วยคอมพิวเตอร์  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน  PISA  ๒๐๑๘    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต