ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน 
ครั้ง
ที่ ๔๗/๒๕๖๑  โดยมีตำรวจภูธรภาค ๓  ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน

วันอังคารที่  ๑๑  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครูและนักเรียน  ณ  โรงเรียน
บ้านศรีสุข  โรงเรียนบ้านส้มมิตรภาพที่  ๙๓   โรงเรียนบ้านดอนชมพู (สังฆประชานุเคราะห์)  และ โรงเรียนบ้านขนายดี   อำเภอโนนสูง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

"จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน" สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันศุกร์ที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  "จนท.ธุรการ  ลดภาระงานครู  เพิ่มคุณภาพผู้เรียน" 
จำนวน  ๑๔๓  โรงเรียน   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วม “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑"

วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน  ที่เข้าร่วม  “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑"    ณ  จังหวัดบุรีรัมย์

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติและความดีความชอบผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑