สพป.นครราชสีมา เขต ๑ "องค์กรคุณธรรม"

วันศุกร์ที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๐๐  น.   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ   กิจกรรมส่งเสริมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม  (องค์กรคุณธรรม)  โครงการนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีบทบาทและสามารถในการสร้างคนดี  เพื่อสังคมดี  ส่งเสริมให้คนในองค์กรมีทัศนคติ  วิธีคิด  และการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่ดีเหมาะกับสังคมไทย  องค์กรมีคุณค่าและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินกิจการ

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๘.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร 
สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”    ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๙.๐๐  น.   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ณ  หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์    ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม   ณ  พระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสาร อาหารแห้ง) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่  ๒๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๖.๓๐  น.   นางปาณิสรา  สุทนต์  และ นายไพศาล  ประทุมวงศ์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  บุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร  (ข้าวสาร  อาหารแห้ง)  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา