Older Posts

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กศจ.นครราชสีมา  ซึ่งมีผู้สมัครรวมทั้งสิ้นจำนวน ๗,๕๕๕ คน  (วันที่  ๑๘-๒๒  กรกฎาคม ๒๕๖๑)

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันเสาร์ที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะกรรมการและผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ซึ่งในวันนี้มีผู้มาสมัครเป็นจำนวนมาก

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ  โครงการรักษ์ภาษาไทย  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมหารือการจัดงานเกษียณ ประจำปี ๒๕๖๑

วันจันทร์ที่  ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑    เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานเกษียณ ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑