ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี

วันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔  ร่วมกับคณะกรรมการพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา  ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษา การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผอ.สพท. ในระยะเวลา ๑ ปี    ณ  สพป.สุรินทร์ เขต ๓สพม. เขต ๓๓  และ  สพป.สุรินทร์ เขต ๒

ร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวางพวงมาลา ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

วันเสาร์ที่  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๖.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย บุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมพิธีบวงสรวงเครื่องสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และวางพวงมาลา  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

ร่วมถวายพานบายศรีสักการะท่านท้าวสุรนารี ในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมถวายพานบายศรีสักการะท่านท้าวสุรนารี ในพิธีเปิดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๑  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา ๔๔)

วันที่  ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา ๔๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

วันที่  ๒๑   มีนาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านมาบมะค่า  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑