ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดยมี นายทอง วิริยะจารุ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธาน   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

พิธีเปิดการเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่  ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๓๐  น.   ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการเดินรณรงค์ป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา   โดยมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนตำรวจภูธรภาค ๓  และสถานีตำรวจภูธรจอหอร่วมกิจกรรม ซึ่ง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ได้กำชับให้สถานศึกษาในสังกัด ยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลกในสถานศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

 

เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ โครงการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่โรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

วันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ  โครงการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  สู่โรงเรียนเฉพาะความพิการสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  จำนวน ๒๑ แห่งทั่วประเทศ
ณ  ดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นครราชสีมา

ประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่างภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมเพื่อศึกษาวิเคราะห์  ความสัมพันธ์  ระหว่างภารกิจอำนาจหน้าที่ของกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ณ 
ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต

 

ร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑