สพป.นครราชสีมา เขต ๑ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ สพป.นครราชสีมา เขต ๑  “เราทำความดี  ด้วยหัวใจ”  เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖๖  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  กิจกรรมประกอบด้วย  การปลูกต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ ๑๐ (ต้นรวงผึ้ง)  และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณสำนักงานฯ    ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์

วันพุธที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามยุทธศาสตร์  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายของ  สพฐ.  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  ผ่านการประชุมทางไกล (Teleconference)   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา   เขต ๑

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑   นายอภิลักษณ์   เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

 

ร่วมงานสภากาแฟ

วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๗.๐๐ น.  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมงานสภากาแฟ  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานราชการในจังหวัดนครราชสีมา   ณ  โรงเรียนสุรวิวัฒน์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน และให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพลสงคราม บ้านเปราะหอมพัฒนา และบ้านหญ้าคา ว.ท.อ.

วันอังคารที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน  และให้กำลังใจ ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านพลสงคราม บ้านเปราะหอมพัฒนา และบ้านหญ้าคา ว.ท.อสพป.นครราชสีมา เขต