ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานงานวันครู  ประจำปี  ๒๕๖๑  ครั้งที่  ๖๒  เฉลิมรัชสมัย  ครูไทยพัฒนา  “ศิษย์ดีก็ด้วยครูดี  มีศรัทธา”  ณ  ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา  จำกัด

วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑   นายณรงค์  แผ้วพลสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ  คลัสเตอร์  ๑๒, ๑๓  และ ๑๔    โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๔ เข้าร่วมประชุม  ณ โรงแรมสกายวิว  รีสอร์ท  จังหวัดบุรีรัมย์

 

วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการจัดโดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมงาน   ณ  บริเวณหน้าอาคารค้ำคูณการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๑  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  นายไพศาล  ประทุมวงศ์   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกลเรื่องการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีปล่อย  “”    ณ  บริเวณหน้าอาคารค้ำคูณการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาฯ กพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาฯ กพฐ. และทีม ฉก.ชน.สพฐ. ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น จากกรณีรถบัส ทัศนศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแซงเกิดอุบัติเหตุ  ณ โรงพยาบาลด่านขุนทด และโรงพยาบาลมหาราช  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และคณะผู้บริหารการศึกษา ของนครราชสีมา ดูแลประสานงานอยู่  ณ  โรงพยาบาลมหาราช  ในการนี้  มีผู้ป่วย ๑๕ คน นักเรียนกลับบ้านได้ ๑ คน

 

 

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th