ประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬา “สพฐ.เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นายเผด็จศึก  โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดแข่งขันกีฬา  “สพฐ.เกมส์”  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดราคากลางและการจัดจ้างด้วยระบบ e-GP งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการกำหนดราคากลางและการจัดจ้างด้วยระบบ  e-GP  งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่  ๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐  น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมนักเรียน และสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับจังหวัดนครราชสีมา   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๘.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต   พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”   ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่  ๔๓/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันจันทร์ที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัด  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ครั้งที่  ๔/๒๕๖๑   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑