ประชุม “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑

วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๗.๓๐  น.  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.”   ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

ประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมชี้แจงการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง  ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ เพื่อแจ้งข้อราชการ

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานฯ    เพื่อแจ้งข้อราชการ   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ร่วมประชุม Video Conference ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ

วันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น. นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุม  Video  Conference  ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ   ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑