พิธีเปิดโครงการ ๖๐ วัน ยกระดับขยับสี O-NET ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒     นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  ๖๐  วัน ยกระดับขยับสี  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร   ณ  โรงเรียนบ้านสะพาน   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

พิธีเปิดโครงการยกระดับขยับสี O-NET ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒     นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับขยับสี O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร    ณ  โรงเรียนบ้านไพล  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

พิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนขวาง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒    นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  นางลักษณา ตั้งจรูญชัย และ นางกฤชภร แก้วประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม    ณ  โรงเรียนบ้านหนองม้า  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ  สวดมนต์   และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต   ณ  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑