พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และผู้อำนวยการกลุ่ม  ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

งานวันขึ้นปีใหม่และกีฬาสานสัมพันธ์

วันที่  ๙  มกราคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการจัดโดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงานฯ  ร่วมงาน   ณ  บริเวณหน้าอาคารค้ำคูณการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑ 

 

ร่วมประชุมทางไกลเรื่องการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน

วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๑  นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  นายไพศาล  ประทุมวงศ์   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมประชุมทางไกลเรื่องการดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

คาราวาน ประสานงาน ประสานใจ ไปโรงเรียน

วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีปล่อย  “”    ณ  บริเวณหน้าอาคารค้ำคูณการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑